مقایسه حذف

کالاها

   با دانش شروع به کسب و کار جدید کنید

 

در حال حاضر روش تولید نشاء گلخانه‌ای بیش از دیگر روش­ها در بین نشاء کاران معمول است و با موفقیت مورد استفاده قرار می­گیرد. تولید گلخانه‌ای نشاء در مقایسه با تولید در فضای باز دارای مزایای بالا است:

 

روش کشت NFT برای خیار توصیه نمی شود. سیستم استفاده از کشت را برای خیار مانند سیستم آبراهه (کانالی) ، کشت درکیسه های پیت ، خاک اره و بسته بندی کاه ، وجود دارد. خیار در دمای نسبتاً بالای هوا (4.6-29.24) رطوبت و شدت نور بالا در صورت وجود آب و عناصر غذایی به خوبی رشد می کند.

 

دورههای آموزشی مرتبط:

ترتیب نمایش :